ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

โครงการสร้างเสริมทักษะการป้องกันชีวิตจากการจมน้ำ ประจำปี 2562

โดยเทศบาลตำบลเนินฆ้อร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลเนินฆ้อ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก นักเรียนและเยาวชนตำบลเนินฆ้อมีทักษะสามารถลอยตัวในน้ำได้ อีกทั้ง

ยังสามารถป้องกันชีวิตของตนเองและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้เมื่อประสบเหตุทางน้ำ

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.013893