ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

มื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลเนินฆ้อ ได้จัดโครงการเด็กไทยไม่โกง ประจำปี 2563

เพื่อให้เด็ก เยาวชน มีจิตใต้สำนึกที่ดี มีค่านิยมด้านความสามัคคี ความซื่อสัตย์ สุจริตเพื่อให้เด็ก เยาวชน

ได้รับการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีก่อนโตเป็นผู้ใหญ่ ให้เข้าใจและรู้จักต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

และเพื่อให้เด็ก เยาวชน มีความรู้ความสามารถเป็นแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบได้ในอนาค

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.013326