ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
A โครงการขยะแลกแต้มสานฝันให้เด็กและเยาวชน เป็นโครงการหนึ่งที่มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนให้มีนิสัยไม่ทิ้งขยะให้รู้จักคุณค่าของวัสดุเหลือใช้ (ขยะ) ในชีวิตประจำวันโดยการปฏิบัติจริงและสร้างแรงจูงใจโดยการนำขยะที่สะสมไว้มาแลกแต้ม A โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง(พาลูกจูงหลานเข้าวัด) เทศบาล ตำบลเนินฆ้อ ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นจึงให้ความสำคัญกับสถาบัน ครอบครัว โดยเฉพาะสมาชิกของครอบครัวซึ่งเป็นสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ฯลฯ A โครงการวัยใสรักสะอาด ดำเนินการสร้างจิตสำนึกและจัดกิจกรรมในการบริหารจัดการขยะและการจัดสิ่งแวดล้อมในบ้าน/ชุมชน/หมู่บ้าน รวมถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อให้บ้าน/ชุมชน/หมู่บ้าน มีความสะอาด สวยงาม น่ามอง น่าอยู่ และถูกสุขลักษณะ
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.006425