ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
A ประชาคมเชิงปฏิบัติการของหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนชุมชน 1-9 การประชุมประชาคมเชิงปฏิบัติการของหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน หมู่ 1-9 A โครงการแห่เทียนพรรษา เทศบาลตำบลเนินฆ้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลเนินฆ้อ และครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง(พาลูกจูงหลานเข้าวัด) ร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาในเขตพื้นที่ตำบลเนินฆ้อ จำนวน 5 วัด ได้แก่ วัดจำรุง วัดหนองแพงพวย วัดเนินทราย วัดเนินฆ้อและวัดถนนกะเพรา A โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี ประจำตำบลเนินฆ้อ โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี ประจำตำบลเนินฆ้อ A โครงการควบคุมการกำเนิดสัตว์ โครงการควบคุมการกำเนิดสัตว์ A โครงการขยะแลกแต้มสานฝันเยาวชน เทศบาลตำบลเนินฆ้อ ได้เห็นความสำคัญในด้านการการบริหารจัดการขยะในชุมชนจึงได้มีแนวทางการบริหารจัดการขยะในชุมชน A โครงการวัยใสรักสะอาด เทศบาลตำบลเนินฆ้อ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญที่จะต้องดำเนินการสร้างจิตสำนึกและจัดกิจกรรมในการบริหารจัดการขยะและการจัดสิ่งแวดล้อมในบ้าน/ชุมชน/หมู่บ้าน
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.006825