ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
A ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (11 พ.ย.63) A มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) A ประชาคมเชิงปฏิบัติการของหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนชุมชน 1-9 การประชุมประชาคมเชิงปฏิบัติการของหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน หมู่ 1-9 A โครงการแห่เทียนพรรษา เทศบาลตำบลเนินฆ้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลเนินฆ้อ และครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง(พาลูกจูงหลานเข้าวัด) ร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาในเขตพื้นที่ตำบลเนินฆ้อ จำนวน 5 วัด ได้แก่ วัดจำรุง วัดหนองแพงพวย วัดเนินทราย วัดเนินฆ้อและวัดถนนกะเพรา A โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี ประจำตำบลเนินฆ้อ โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี ประจำตำบลเนินฆ้อ A โครงการควบคุมการกำเนิดสัตว์ โครงการควบคุมการกำเนิดสัตว์ A โครงการขยะแลกแต้มสานฝันเยาวชน เทศบาลตำบลเนินฆ้อ ได้เห็นความสำคัญในด้านการการบริหารจัดการขยะในชุมชนจึงได้มีแนวทางการบริหารจัดการขยะในชุมชน A โครงการวัยใสรักสะอาด เทศบาลตำบลเนินฆ้อ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญที่จะต้องดำเนินการสร้างจิตสำนึกและจัดกิจกรรมในการบริหารจัดการขยะและการจัดสิ่งแวดล้อมในบ้าน/ชุมชน/หมู่บ้าน A โครงการขยะแลกแต้มสานฝันให้เด็กและเยาวชน เป็นโครงการหนึ่งที่มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนให้มีนิสัยไม่ทิ้งขยะให้รู้จักคุณค่าของวัสดุเหลือใช้ (ขยะ) ในชีวิตประจำวันโดยการปฏิบัติจริงและสร้างแรงจูงใจโดยการนำขยะที่สะสมไว้มาแลกแต้ม A โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง(พาลูกจูงหลานเข้าวัด) เทศบาล ตำบลเนินฆ้อ ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นจึงให้ความสำคัญกับสถาบัน ครอบครัว โดยเฉพาะสมาชิกของครอบครัวซึ่งเป็นสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ฯลฯ
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005433