ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
  • วันนี้100
  • เมื่อวาน233
  • เดือนนี้9,542
  • ปีนี้9,542
  • ทั้งหมด790,642

 

 

 สำนักปลัดเทศบาล

              คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์  

                  แบบฟอร์มคำร้องขอรับการสนับสนุนน้ำ

                แบบฟอร์มคำร้องขอกำลังสมาชิก อปพร.เทศบาลตำบลเนินฆ้อ

                แบบฟอร์มคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป

                แบบฟอร์มคำขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

 กองคลัง

                  แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ (กรณีรับเงินผู้สูงอายุ)

              แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ (ทั่วไป)

 กองช่าง

                แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

               แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร ดัดแปลงอาคาร (แบบ ข.1)

               แบบคำขอเคลื่นย้ายอาคาร (แบบ ข.2)

               แบบคำขอเปลี่ยนการใช้อาคาร  (แบบ ข.3)

               แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข.5)

               แบบคำขอรับรองการก่อสร้างอาคาร  (แบบ ข.6)

               แบบคำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร  (แบบ ข.8)

               แบบคำขออนุญาตขุดดิน-ถมดิน (แบบ ด.1)

               แบบคำขอกำหนดหมายเลขประจำบ้าน 

               ใบรับแจ้งเกี่ยวกับทะเบียนบ้าน (ท.ร.9)

               หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารบนที่ดิน            

 กองการศึกษา

            คำขอลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุ พร้อมตัวอย่างการกรอกเอกสาร

               คำขอเปลี่ยนวิธีรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

              คู่มือประชาชนเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ

              คู่มือประชาชนเบี้ยยังชีพผู้พิการ

             แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

              คู่มือสิทธิสำหรับคนพิการ

              คู่มือประชาชนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

              คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

              แบบคำขออนุญาตโฆษณา

            แบบคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาคารหรือสถานที่สะสมอาหาร

  

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.046536