ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

ประวัติทั่วไป

 

 นายกฤษฎา  ดวงแก้ว    ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรีตำบลเนินฆ้อ

 เกิดเมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2500

 เชื้อชาติ    ไทย     สัญชาติ    ไทย       ศาสนา     พุทธ 

 หมู่โลหิต   -

 สถานที่เกิด  จังหวัดระยอง

 ที่อยู่ปัจจุบัน

 เลขที่  12/2  หมู่ที่ 9 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  21110

 สถานที่ติดต่อ

 เลขที่  12/2  หมู่ที่ 9 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  21110

 เบอร์โทรศัพท์มือถือ  081-9402292

 ประวัติครอบครัว

 บิดาชื่อ      :  นายสนิท  ดวงแก้ว

 มารดาชื่อ   :  นางสำรวย  ดวงแก้ว

 สามี/ภรรยาชื่อ   :  นางวาสนา  ดวงแก้ว

 จำนวนบุตรธิดา   :  3  คน

ประวัติการศึกษา

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    

 สถาานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอำเภอแกลง

 สำเร็จการศึกษา  :  วันที่  17 ตุลาคม 2555

ประวัติการดำรงตำแหน่ง

  1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินฆ้อ  ปี  2548 - 2551

 2. ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเนินฆ้อ   ปี 2551 - 2554

 3. นายกเทศมนตรีตำบลเนินฆ้อ              ปี 2555 - ปัจจุบัน

 ข้อมูลอบรม - ดูงาน  หลักสูตรนายกเทศมนตรี  รุ่นที่  28  สถานบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

อาชีพก่อนได้รับ

การเลือกตั้ง

 ค้าขาย
ข้อมูลผลการเลือกตั้ง

 วันที่เลือกตั้ง             :     25 พฤศจิกายน 2555

 คะแนนที่ได้              :    1,699  คะแนน

 วันสิ้นสุด                  :     24 พฤศจิกายน 2559

 วันที่  กกต.รับรองผล   :    19 ธันวาคม 2555

 การดำรงตำแหน่ง        :    นายกเทศมนตรีตำบลเนินฆ้อ

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005609